Frisse combinatie van oud en nieuw meubilairIn vervolg op een eerder project in verpleeghuis De Schildershoek, vroeg de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) Nomax een voorstel te doen voor drie locaties. Samen met interieurarchitectenbureau Flint kwam Nomax Project met een plan voor meubilair voor de verpleeghuizen Op de Laan, De Schildershoek en Rivierenbuurt.

Op een creatieve manier werd gebruikt gemaakt van het bestaande meubilair, dat door beitsen en stofferen nu meer een geheel met de rest van de aankleding vormt. Het is nu een frisse combinatie van oud en nieuw meubilair. In De Schildershoek wordt gerefereerd aan de jaren ’20 en in Op de Laan aan de jaren ’50. Dit om bewoners zich thuis te laten voelen in een sfeer die ze herkennen uit hun vroegere leefomgeving.