‘Werken waar je wilt?’ van Marianne Mulder – Veiligheidsconcept MCM

In september vorig jaar stemde de Eerste Kamer onverwacht tegen de Wet ‘werken waar je wilt’. Er komt dus (vooralsnog) geen nieuwe wet waarin het voor de werknemer mogelijk zou zijn om met een grote mate van vrijheid te bepalen waar hij of zij de werkzaamheden wil uitvoeren. Betekent dit dan dat het thuiswerken weer tot het verleden behoort?

Nee hoor, want de bestaande Wet flexibel werken geldt nog steeds. Deze wet regelt het recht voor werknemers om hun werkgever te vragen om aanpassingen in arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats, dus ook bijvoorbeeld om thuis te werken. Werkgevers hebben de verplichting serieus op dergelijke verzoeken in te gaan, maar hoeven, wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, niet toe te stemmen. Wel is dan overleg met de indiener verplicht. Kun je gaan thuiswerken, dan zijn er naast de verantwoordelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de inrichting van de werkplek, het door hem/haar vorm te geven toezicht en de nodige instructie ook verantwoordelijkheden voor de werknemer.

Zo is het belangrijk om in gesprek te gaan met de werkgever wanneer je klachten ervaart. Zeker bij thuiswerk kan een werkgever niet raden of je en zo ja welke problemen je ervaart. Geef dit proactief aan en bespreek hoe hier samen een oplossing voor kan worden gevonden. Het is sowieso belangrijk om als werknemer goed op je fysieke en mentale gezondheid te letten, essentieel om klachten te voorkomen.

Wil je het allebei heel goed doen, werkgever én werknemer, maak dan samen van tevoren een korte en praktische risico-inventarisatie, zodat er op voorhand al maatregelen genomen kunnen worden indien deze nodig zouden zijn. Want ‘voorkomen is nog altijd beter dan genezen’.

Meer informatie op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delen

Meld je aan voor de Nomax Nieuwsbrief