Walltalkers bij Omgevingsdienst IJmond



Op het kantoor van Omgevingsdienst IJmond in Beverwijk werken ruim honderd medewerkers. Zij gaan over alles wat betrekking heeft op milieu in vijftien gemeenten rond het Noordzeekanaal in de provincie Noord-Holland. De regio omvat zo’n 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners. Bij vergaderingen maken medewerkers regelmatig gebruik van brainstorms en scrumtechnieken voor optimale samenwerking en het vinden van oplossingen. Om dat makkelijker te maken heeft Nomax Project als wandbekleding Walltalkers aangebracht, zoals eerder bij MeetINoffice.

Walltalkers over gehele wand
De Walltalkers bij Omgevingsdienst IJmond zijn in verschillende vormen ingezet. Zowel in de kantine als in een andere ruimte is de Walltalker Mag-rite over de gehele wand aangebracht. Daarmee is de hele wand beschrijfbaar én magnetisch.

Walltalkers in kleinere vergaderkamers
In de kleinere vergaderkamers is de wandbekleding Walltalkers rondom op een deel van de glaswanden aangebracht. De middelste 2 glascassettes werden rondom volledig voorzien. Tijdens de vergaderingen kan iedereen nu naar hartenlust op de wanden schrijven en weer uitwissen. Bijkomend voordeel is dat de vergaderruimtes minder inkijk hebben, hoewel het glas om die reden al gedeeltelijk melkglas was.